Impeo Properties –
fastigheter för datacenter

Vi investerar och utvecklar fastigheter för datacenter i Norden

Om Impeo

Impeo Properties grundades 2020 av den nordiska fastighetsinvesteraren Brunswick Real Estate tillsammans med Pictet Alternative Advisors. Brunswick Real Estate ansvarar för förvaltningen av Impeo.

Impeo ska investera i och utveckla fastigheter med inriktning mot datacenter för att erbjuda hållbara etableringar för datacenteraktörer i Norden.

Om Impeo

Impeo Properties grundades 2020 av den nordiska fastighetsinvesteraren Brunswick Real Estate tillsammans med Pictet Alternative Advisors. Brunswick Real Estate ansvarar för förvaltningen av Impeo.

Impeo ska investera i och utveckla fastigheter med inriktning mot datacenter för att erbjuda hållbara etableringar för datacenteraktörer i Norden.

Vår fastighet

Vanda 3

Vanda 3 är en fastighet innehållande flertalet verksamheter. Initialt uppfördes byggnaden som tryckeri under 90-talet. Genom åren har tryckeriverksamheten minskat till förmån för primärt datacenterverksamhet.

Yta: 91 000 kvm

Läge: Akalla, Sverige

Data center kapacitet: 40MW

Miljöcertifiering: BREEAM In-Use Very Good

Förvaltningskontakt

Semir Issa

Driftkontakt

Akmal Usmanov

Felanmälan

Akuta fel: +46 26 14 55 80

Data Centers

De nordiska länderna har gynnsamma förutsättningar för datacenter, bland annat tack vare klimatet och den relativt låga temperaturen samt en mycket hög andel grön energi.  Under det senaste årtiondet har över 200 datacenter etablerats av stora internationella aktörer i Norden.

Den digitala användningen ökar och förväntas öka kraftigt under de kommande åren. Det leder till ökad efterfrågan på data och molntjänster som i sin tur medför investeringar i hållbara datacenter.

Data Centers

De nordiska länderna har gynnsamma förutsättningar för datacenter, bland annat tack vare klimatet och den relativt låga temperaturen samt en mycket hög andel grön energi.  Under det senaste årtiondet har över 200 datacenter etablerats av stora internationella aktörer i Norden.

Den digitala användningen ökar och förväntas öka kraftigt under de kommande åren. Det leder till ökad efterfrågan på data och molntjänster som i sin tur medför investeringar i hållbara datacenter.

Hållbarhet

Datacenter är stora energiförbrukare av framför allt elektricitet. Norden och framför allt Norge och Sverige har mycket låga utsläppsfaktorer i jämförelse med andra delar av världen. Det kalla klimatet gör det dessutom gynnsamt att etablera datacenter i Norden.

Impeo har högt uppsatta mål för en hållbar utveckling av respektive datacenter. Varje byggnad är unik och åtgärder behöver anpassas efter förutsättningarna i respektive byggnad för att minimera påverkan på klimatet. I nedan illustration finns exempel på åtgärder som implementeras i byggnader som Impeo förvaltar:

Elförsörjning / grön el Circular use of heating Carbon capture Solceller Urban farming Dark fiber Batteri/UPS

0.

Kontakta oss

För alla frågor rörande Impeos fastighet, affärer och press vänligen kontakta lokalt ansvarig Niclas Jakobsen.

Fastighetsrelaterade frågor

Har du frågor om vår fastighet? Här hittar du vår fastighet och kontaktuppgifter.